Black on Transparent.png
Human%20with%20lizzard%20skin%20texture%

Let your true 

Nature Speak

-inner journeys-

Image by Jeremy Bishop

Welkom bij 

Nature Speaks...

Beste reisgenoot

Sluit vrede met het verleden 

Aanvaard het heden

adem met volle teugen

laat lost

Reis licht 

Nature Speaks

De natuur is onze grootste inspiratiebron en teacher! Ze is intelligent, creatief en vindingrijk en laat als geen ander zien hoe je duurzaam en effectief kunt samen werken & samen leven.

 

Laat de natuur tot je (verbeelding) spreken en leer de diepste lessen van jouw eigen unieke natuurlijke Zelf en de wereld om je heen.  

 

Onze programma's prikkelen je om jouw natuurlijke Zelf te zijn. Op die manier kun jij je unieke potentieel inzetten en wordt de wereld om je heen een stukje rijker.


We werken met krijgskunst, creatieve werkvormen, meditatieve en ervaringsgerichte oefeningen en diverse coachings-methodieken (o.a. NLP en Systemisch Werk).

Wij bieden trainingen, workshops, retraites, rituelen (o.a. de zweethut) en coaching, voor zowel particulieren als bedrijven. We gaan het liefste naar buiten met je, of werken op authentieke binnenlocaties.

Door deze tijd hebben we met name mensen 1 op 1 in de natuur gecoached. We zijn nu weer voorzichtig aan nieuwe plannen aan het maken! Houd daarom onze agenda en social media in de gaten!

Jeroen & Rieneke

 

Image by Jeremy Bishop

Dear travel companion

 

Make peace with the past

Accept the present

take a deep breath

let go

Travel light ​

 

Nature Speaks

Nature is our greatest source of inspiration and teacher! She is intelligent, creative and resourceful and shows like no other how you can work & live together sustainably and effectively. Let nature speak to and through you and learn the deepest lessons of your own unique natural Self and the world around you.

 

Our programs stimulate you to be your natural Self. That way you can use your unique potential and the world around you becomes a bit richer. We work with martial arts, creative methods, meditatitation, bodywork and various coaching methodologies (including NLP and Systemic Work).  We offer training courses, workshops, retreats, rituals  (including the sweat lodge) and coaching, for both individuals and companies. We prefer to go outside with you, or work in authentic indoor locations.  Because of this time, we have coached people 1 on 1 in nature in particular. We are now carefully making new plans! So keep an eye on our agenda and social media!  

 

Jeroen & Rieneke   

Welcome to
Nature Speaks...